افزایش وزن مادر در دوران بارداری، موثر بر سلامتی کودک

  1. خانه
  2. BMI
  3. افزایش وزن مادر در دوران بارداری، موثر بر سلامتی کودک
افزایش وزن مادر در دوران بارداری، موثر بر سلامتی کودک

مطالعات مختلفی تاکنون اثرات افزایش وزن دوران بارداری را بررسی کرده‌اند. اما اطلاعات در مورد اثرات متابولیکی این امر بر روی سلامت کودکان به طور کامل بررسی نشده است. به همین علت محققان مطالعه‌ای را طراحی کردند تا از طریق آن ارتباط بین افزایش وزن دوران بارداری و سلامت کودکان را مشخص نمایند. نتایج این مطالعه نشان داد اگر وزن زنان در دوران بارداری خیلی کمتر یا بیشتر از مقادیر توصیه شده افزایش یابد فرزندان آن‌ها در سن ۷ سالگی با عوارضی روبرو خواهند شد.
در این پژوهش ۹۰۵ مادر – کودک شرکت کردند. زنان بر اساس میزان افزایش وزن خود در دوران بارداری به ۳ گروه تقسیم شدند: مناسب، بیش از حد و ناکافی. میانگین نمایه توده بدنی (BMI) زنان قبل از باردار شدن ۲۱ بود و ۸/۳ درصد آن‌ها به اضافه وزن یا چاقی مبتلا بودند. به طور میانگین میزان تغییر وزن این زنان از قبل از باردار شدن تا زایمان ۱۵ کیلوگرم بود. میزان افزایش وزن ۱۷ درصد آن‌ها ناکافی، ۴۲ درصد مناسب و ۴۱ درصد بیش از مقادیر توصیه شده بود.
نتایج نشان داد اگر میزان افزایش وزن مادر در دوران بارداری بیش از حد باشد هنگامی که کودک به سن ۷ سالگی می‌رسد احتمال بالا بودن میزان چربی بدن، پرفشاری خون و کنترل نامناسب قند خون در وی بیشتر است. همچنین در زنانی که افزایش وزن ناکافی دارند احتمال بروز پرفشاری خون و کنترل نامناسب قند خون در فرزند ۷ ساله آن‌ها بیشتر است. در مطالعات آتی باید با بررسی این افراد در دوران نوجوانی و بزرگسالی اثرات طولانی مدت افزایش وزن مادر در دوران بارداری بررسی شود.
نکته عملی: در دوران بارداری باید میزان افزایش وزن مادر به طور منظم ارزیابی شود. پیروی از رژیم غذایی مناسب و انجام فعالیت بدنی می‌تواند به مادران باردار کمک کند در این دوران به میزان مناسبی وزن اضافه کنند. اگر وزن مادر در این دوران به میزان کافی افزایش یابد سلامت کودک وی در آینده بهبود خواهد یافت.
منبع:

Claudia H. T. Tam et al. Diabetologia 2018.

فهرست