با رژیم غذایی و ورزش به درمان فشارخون بالا کمک کنید

  1. خانه
  2. رژیم غذایی
  3. با رژیم غذایی و ورزش به درمان فشارخون بالا کمک کنید
با رژیم غذایی و ورزش به درمان فشارخون بالا کمک کنید.

با توجه به دستورالعمل انجمن قلب آمریکا تغییر سبک زندگی اولین قدم برای کاهش فشارخون است. تغییر سبک زندگی که شامل تغذیه سالم و ورزش منظم می‌شود می‌تواند به میزان قابل توجهی تعداد بیمارانی را که نیاز به دریافت داروهای کاهنده فشارخون دارند، کاهش دهد. این امر به خصوص برای کسانی صدق می‌کند که فشارخون سیستولیک آن‌ها بین ۱۳۰ تا ۱۶۰ میلی‌متر جیوه و فشارخون دیاستولیک‌شان بین ۸۰ تا ۹۹ میلی‌متر جیوه است.
نتایج یک پژوهش جدید نشان می‌دهد تغییر سبک زندگی به مدت ۱۶ هفته نیاز مردان و زنان مبتلا به پرفشاری خون را به دارو کاهش می‌دهد. در این مطالعه ۱۲۹ مرد و زن مبتلا به اضافه وزن و چاقی که بین۴۰ تا ۸۰ سال سن داشتند شرکت کردند. فشارخون این افراد بالا بود، اما در زمان شروع مطالعه دارویی برای کاهش آن دریافت نمی‌کردند. در ابتدای مطالعه بیش از نیمی از این افراد کاندید دریافت دارو بودند.
افراد مورد مطالعه به طور تصادفی به ۳ گروه تقسیم شدند. یک گروه رژیم غذایی خود را تغییر داده و در برنامه کاهش وزن که شامل مشاوره رفتاری و ۳ بار در هفته ورزش بود، شرکت کردند. رژیم غذایی این گروه رژیم DASH بود که در آن بر مصرف میوه‌ها، سبزیجات و لبنیات کم چرب تاکید می‌شود. همچنین در این رژیم مصرف گوشت قرمز، نمک و شیرینی‌جات محدود می‌گردد. گروه دوم فقط رژیم غذایی خود را تغییر داده و از رژیم DASH پیروی نمودند. گروه سوم تغییری در سبک زندگی خود ندادند.
نتایج نشان داد پس از ۱۶ هفته در گروه اول که از رژیم DASH پیروی و در برنامه کاهش وزن شرکت کردند ۱۵ درصد نیاز به مصرف دارو داشتند. در حالیکه در گروه دوم و سوم به ترتیب ۲۳ و ۵۰ درصد افراد نیاز به دریافت دارو داشتند.
نکته عملی: افزایش مصرف میوه‌ و سبزی، کاهش میزان گوشت قرمز، شیرینی‌جات و نمک و ورزش منظم نیاز به مصرف دارو را در افراد مبتلا به فشارخون بالا کاهش می‌دهد.
منبع:

Presented at the American Heart Association’s Joint Hypertension 2018 Scientific Sessions.

فهرست