برای بهبود سلامتی خود به جای اتومبیل از دوچرخه استفاده کنید

  1. خانه
  2. BMI
  3. برای بهبود سلامتی خود به جای اتومبیل از دوچرخه استفاده کنید
برای بهبود سلامتی خود به جای اتومبیل از دوچرخه استفاده کنید.

حمل و نقل شهری فقط در بحث جابجایی افراد نقش ندارد، بلکه می‌تواند با سلامت عمومی و سلامت روان جوامع در ارتباط باشد. نتایج یک مطالعه جدید نشان می‌دهد که دوچرخه سواری شیوه‌ای از حمل و نقل است که با بهبود سلامت عمومی و سلامت روان و همچنین کاهش احساس تنهایی مرتبط است.
در این مطالعه که در ۷ شهر از اتحادیه اروپا انجام شد پرسشنامه‌هایی توسط بیش از ۸۸۰۰ نفر تکمیل گردید. سن شرکت کنندگان حداقل ۱۸ سال بود. در این پرسشنامه‌ها سوالاتی در مورد نوع حمل و نقل مورد استفاده افراد و نیز سلامت عمومی پرسیده شد. شیوه حمل و نقل عبارت بود از اتومبیل، موتورسیکلت، حمل و نقل عمومی، دوچرخه و پیاده‌روی. سپس وضعیت ابتلا به اضطراب، افسردگی، از دست دادن کنترل عاطفی، وضعیت سلامت روانی، میزان انرژی، خستگی و استرس بررسی شد. همچنین سوالاتی در مورد ارتباطات اجتماعی افراد، تنها بودن و یا تماس با دوستان و خانواده پرسیده شد.
نتایج به دست آمده نشان داد که دوچرخه سواری با وضعیت مطلوب‌تر سلامت عمومی و سلامت روانی و نیز کاهش استرس و احساس تنهایی مرتبط است. در جایگاه دوم پیاده‌روی قرار داشت که با بهبود سلامت عمومی و ارتباط بیشتر با دوستان و خانواده در ارتباط بود. نتایج مطالعه گذشته نشان داده بودند که استفاده از دوچرخه با کاهش نمایه توده بدنی (BMI) و همچنین کاهش مرگ و میر مرتبط است.
مطالعه حاضر اولین پژوهشی است که به بررسی ارتباط روش‌های مختلف حمل و نقل شهری با سلامت روان و ارتباطات اجتماعی پرداخته است. نتایج این پژوهش نشان می‌دهد که به منظور بهبود سلامت و افزایش تعاملات اجتماعی باید در شهرها افراد به استفاده از دوچرخه و یا پیاده‌روی تشویق شوند. همچنین باید مسیرهای ویژه‌ای جهت دوچرخه سواران در شهرها در نظر گرفته شود.
نکته عملی: اگر می‌خواهید سلامتی خود را ارتقا دهید تا حد امکان به جای اتومبیل از دوچرخه استفاده کرده و یا پیاده‌روی کنید.
منبع:

Ione Avila-Palencia et al. Environment International 2018; Volume 120: Pages 199- 206.

فهرست