روغن زیتون فرابکر به افزایش طول عمر سالمندان کمک می‌کند.

  1. خانه
  2. حبوبات
  3. روغن زیتون فرابکر به افزایش طول عمر سالمندان کمک می‌کند.
روغن زیتون فرابکر به افزایش طول عمر سالمندان کمک می‌کند.

در رژیم غذایی مدیترانه‌ای مقدار زیادی غذاهای گیاهی مانند سبزیجات، مغزها، میوه‌ها، حبوبات، غلات کامل و روغن زیتون مصرف می‌شود. این رژیم حاوی مقادیر متوسط ماهی، لبنیات، گوشت و مقادیر کم شیرینی است. در بسیاری از مطالعات فواید رژیم غذایی مدیترانه‌ای برای حفظ سلامتی و افزایش طول عمر نشان داده شده است. اما تعداد کمی از این مطالعات سالمندان را مورد بررسی قرار داده‌اند. اخیراً بر اساس نتایج پژوهشی که در ایتالیا انجام شد مشخص گردید که این رژیم غذایی در افزایش طول عمر سالمندان نیز موثر است.
در بخش اول این مطالعه ۵۲۰۰ سالمند بالای ۶۲ سال به مدت ۸ سال مورد پیگیری قرار گرفتند. نتایج نشان داد که پایبندی به رژیم غذایی مدیترانه‌ای با کاهش مرگ ناشی از تمام علل و مرگ ناشی از بیماری عروق کرونر قلب مرتبط است. در بخش دوم نیز حدود ۱۲ هزار نفر مورد بررسی قرار گرفتند. نتایج این بررسی نیز همانند بخش اول مطالعه نشان دهنده ارتباط این رژیم غذایی با کاهش خطر مرگ ناشی از تمام علل بود.
به گفته محققان در رژیم غذایی مدیترانه‌ای آن دسته از مواد غذایی که حاوی مقادیر زیادی چربی‌های غیراشباع با یک پیوند دوگانه هستند بیشترین تاثیر را در افزایش طول عمر دارند. از این مواد غذایی می‌توان به روغن زیتون فرابکر اشاره کرد.
نکته عملی: پیروی از رژیم غذایی مدیترانه‌ای که سرشار از میوه، سبزی، غلات کامل، حبوبات و روغن زیتون فرابکر است، به افزایش طول عمر سالمندان کمک می‌کند.
منبع:

Marialaura Bonaccio et al. British Journal of Nutrition 2018.

فهرست