رژیم غذایی و کاهش فشارخون

  1. خانه
  2. DASH
  3. رژیم غذایی و کاهش فشارخون

بر اساس نتایج مطالعه‌ای که اخیراً انجام شده ترکیبی از رژیم غذایی DASH که به معنای “رویکرد تغذیه‌ای به منظور توقف پرفشاری خون” است و کاهش مصرف سدیم (نمک) در بزرگسالان مبتلا به پرفشاری خون، به کاهش فشارخون کمک می‌کند.
در این مطالعه که بر روی ۴۱۲ نفر انجام شد افراد بر اساس فشارخون سیستولیک خود به ۴ گروه تقسیم شدند: ۱) فشارخون کمتر از ۱۳۰ میلی‌متر جیوه ۲) ۱۳۰-۱۳۹ mmHg<=150 (4  mmHg 140-159 (3 mmHg.
شرکت‌کنندگان به مدت ۴ هفته یا رژیم غذایی DASH و یا رژیم غذایی کم سدیم را رعایت کردند. رژیم غذایی DASH غنی از میوه، سبزی و غلات کامل و شامل لبنیات کم چرب یا بدون چربی، ماهی، ماکیان، حبوبات و آجیل است.
نتایج حاصل از این مطالعه نشان داد در افرادی که دریافت سدیم را کاهش داده بودند نسبت به کسانی که سدیم زیاد دریافت می‌کردند، فشارخون سیستولیک پایین‌تر بود. در افرادی که از رژیم غذایی DASH پیروی می‌کردند اما دریافت سدیم خود را کاهش نداده بودند نسبت به کسانی که مقدار سدیم مشابهی دریافت می‌کردند اما رژیم غذایی DASH نداشتند، فشارخون کمتر بود. در شرکت‌کنندگانی که در کنار رژیم غذایی DASH سدیم دریافتی خود را نیز کاهش داده بودند، فشارخون کمتر بود. بیشترین میزان کاهش فشارخون در افرادی دیده شد که رژیم غذایی DASH و کم سدیم را توامان رعایت می‌کردند.
نکته عملی: پیروی از رژیم غذایی DASH و کم سدیم در کاهش فشارخون موثر است.
منبع:

Presented at the American Heart Association’s Scientific Sessions 2017.

فهرست