شیردهی خطر ابتلای مادر به پرفشاری خون را کاهش می‌دهد.

  1. خانه
  2. پرفشاری خون
  3. شیردهی خطر ابتلای مادر به پرفشاری خون را کاهش می‌دهد.
شیردهی خطر ابتلای مادر به پرفشاری خون را کاهش می‌دهد.

شواهد نشان‌دهنده اثرات مفید شیردهی بر شیرخوار و مادر است. به خوبی مشخص شده شیردادن طولانی مدت با کاهش خطر آلرژی کودک، بیماری سلیاک، چاقی و دیابت ملیتوس مرتبط است. با این حال، اثرات شیردهی بر سلامت مادر کمتر مورد مطالعه قرار گرفته است.
مطالعات مختلف نشان داده‌اند که عدم شیردهی یا قطع زودهنگام آن با افزایش خطر دیابت ملیتوس، اختلال در چربی‌های خون، سندرم متابولیک، بیماری عروق کرونر قلب و بیماری قلبی – عروقی مرتبط است. با این حال، در مطالعات کمی ارتباط بین شیردهی و پرفشاری خون بررسی شده است. پرفشاری خون یکی از عوامل خطر مهم بیماری‌های قلبی – عروقی و مرگ است. بدین منظور در مطالعه‌ای ۳۱۱۹ زن غیرسیگاری که حداقل ۵۰ سال سن داشتند مورد بررسی قرار گرفتند. نتایج نشان داد که طولانی بودن مدت شیردهی با کاهش خطر پرفشاری خون در این شرکت‌کنندگان مرتبط بود.
در مورد مکانیسم ارتباط بین شیردادن و بروز بیماری‌ها پیشنهاداتی وجود دارد. اول، متابولیسم مادر (به عنوان مثال، تجمع چربی و مقاومت به انسولین) که ممکن است با انجام شیردهی تنظیم مجدد شود. این امر خطر بیماری‌های مرتبط با چاقی را کاهش می‌دهد. دوم، ترشح هورمون اکسی‌توسین که توسط شیردادن تحریک می‌شود با کاهش خطر بروز بیماری‌ها مرتبط است.
نکته عملی: شیردهی نه تنها برای شیرخوار مفید است، بلکه از ابتلای مادر به پرفشاری خون در سال‌های بعدی زندگی نیز پیشگیری می‌کند.
منبع:

Sangshin Park et al. American Journal of Hypertension 2018.

فهرست