فقط ۲ هفته بی‌تحرکی سالمندان را در معرض دیابت قرار می‌دهد.

  1. خانه
  2. بی تحرکی
  3. فقط ۲ هفته بی‌تحرکی سالمندان را در معرض دیابت قرار می‌دهد.
فقط 2 هفته بی‌تحرکی سالمندان را در معرض دیابت قرار می‌دهد.

با افزایش سن اهمیت انجام فعالیت بدنی بیشتر می‌شود. مشخص شده که فعالیت هوازی و تمرینات عضلانی سبب بهبود سلامت روان در سالمندان می‌شود. همچنین حتی چند دقیقه ورزش سبک می‌تواند طول عمر را افزایش داده و عملکرد مغز را بهبود بخشد.
اما نداشتن فعالیت بدنی چه تاثیراتی بر بدن دارد؟ برخی مطالعات نشان داده‌اند که سبک زندگی بی‌تحرک به سلامت مغز آسیب زده و خطر دیابت و دمانس (زوال عقل) را در سالمندان افزایش می‌دهد. در برخی مطالعات نیز بی‌تحرکی با افزایش سرعت پیر شدن مرتبط بوده است.
ارتباط فعالیت بدنی با بروز دیابت
محققان گروهی از سالمندان ۶۰ تا ۸۵ ساله را مورد مطالعه قرار دادند. از شرکت کنندگان خواسته شد که به مدت ۲ هفته تعداد گام‌های خود را به کمتر از هزار قدم در روز محدود نمایند. در طول مطالعه میزان فعالیت بدنی افراد با استفاده از ابزارهای ویژه بررسی می‌شد. همچنین نمونه خون از شرکت کنندگان گرفته شد و میزان قند خون آن‌ها اندازه‌گیری گردید.
نتایج نشان داد که تنها چند روز بعد از شروع مطالعه توده عضلانی شرکت کنندگان و قدرت آن به طور قابل توجهی کاهش یافت. در افرادی که به پردیابت (پیش دیابت) مبتلا بودند به سرعت علائم ابتلا به دیابت نوع ۲، از جمله مقاومت به انسولین، ظاهر شد. در افراد مبتلا به پردیابت قند خون افزایش یافته است، اما میزان افزایش آن به اندازه‌ای نیست که نشان دهنده ابتلای فرد به دیابت باشد. از طرف دیگر، بعد از دو هفته بی‌تحرکی انجام ورزش در ۲ هفته بعدی اثرات مضر ناشی از نداشتن فعالیت بدنی را جبران نکرد.
نکته عملی: به سالمندانی که در حال حاضر به پیش دیابت مبتلا هستند توصیه می‌شود با انجام فعالیت بدنی منظم از پیشرفت بیماری خود و ابتلا به دیابت نوع ۲ جلوگیری نمایند.
منبع:

Chris McGlory et al. The Journals of Gerontology 2018; Volume 73: Pages 1070- 1077.

فهرست