چرا رژیم غذایی کم کربوهیدرات برای سلامتی شما مضر است؟

  1. خانه
  2. پروتئین
  3. چرا رژیم غذایی کم کربوهیدرات برای سلامتی شما مضر است؟
چرا رژیم غذایی کم کربوهیدرات برای سلامتی شما مضر است؟

از آنجاکه تعداد زیادی از افراد نگران وزن خود هستند استفاده از رژیم‌های کم کربوهیدرات رواج یافته است. تحقیقات گذشته نشان داده که کاهش این درشت مغذی در رژیم غذایی به کاهش وزن و بهبود سلامت متابولیکی کمک می‌کند. اما در این مطالعات فقط اثرات کوتاه مدت این نوع رژیم‌ها بررسی شده و بررسی‌های کافی بر روی اثرات بلند مدت آن‌ها بر روی سلامتی صورت نگرفته است.
تحقیقات جدید نشان می‌دهد که هم دریافت زیاد و هم دریافت کم کربوهیدرات نگران کننده است. از سوی دیگر، اگر می‌خواهید میزان این درشت مغذی را در رژیم غذایی خود را کاهش دهید باید آن را با پروتئین و چربی گیاهی جایگزین نمایید. زیرا برخی مطالعات نشان داده‌اند که اگر کربوهیدرات با پروتئین و چربی حیوانی جایگزین شود ممکن است طول عمر کاهش یابد.
محققان حدود ۱۵ هزار فرد ۴۵ تا ۶۴ ساله را مورد بررسی قرار دادند. از شرکت کنندگان سوالاتی در مورد عادات غذایی‌شان در ابتدای مطالعه و ۶ سال بعد از آن پرسیده شد. سپس ارتباط بین مصرف کربوهیدرات و مرگ و میر مورد مطالعه قرار گرفت. در بخش دوم مطالعه اطلاعات ۴۳۰ هزار نفر در سراسر جهان جمع‌آوری شد.
نتایج بخش اول نشان داد که هم دریافت کم کربوهیدرات (کمتر از ۴۰ درصد کالری دریافتی روزانه) و هم دریافت بالای آن (بیشتر از ۷۰ درصد کالری دریافتی روزانه) با افزایش خطر مرگ زودهنگام مرتبط است. دریافت متوسط این درشت مغذی (۵۰ تا ۵۵ درصد کالری دریافتی روزانه) در مقایسه با دریافت کم آن با ۴ سال افزایش طول عمر همراه بود. نتایج مرحله دوم مطالعه نیز نشان داد در رژیم کم کربوهیدرات جایگزین کردن کربوهیدرات با پروتئین حیوانی با افزایش خطر مرگ و میر در ارتباط است.
نکته عملی: دریافت متوسط کربوهیدرات که ۵۰ تا ۵۵ درصد کل کالری روزانه را شامل شود و دریافت کافی پروتئین و چربی گیاهی خطر مرگ زودهنگام را کاهش و طول عمر را افزایش می‌دهد.
منبع:

Sara B Seidelmann et al. The Lancet Public Health 2018.

فهرست