ماه رمضان

  1. خانه
  2. ماه رمضان

نکات روزه‌داری و اصول تغذیه سالم در ماه مبارک رمضان

روزه علاوه بر آثار معنوی فراوان و تزکیه روحی می‌تواند باعث برکات فراوان از نظر جسمی و فیزیولوژیک باشد. متخصصین علوم پزشکی نیز از جنبه‌های مختلف به آثار مفید روزه‌داری و رژیم غذایی مناسب در ماه رمضان پرداخته‌اند…