درمان سنگ کلیه

  1. خانه
  2. درمان سنگ کلیه

تشخیص و درمان سنگ های کلیوی

آن دسته از سنگ های کلیوی که با درمان های ساده و سنتی قابل درمان نیستند(یعنی بزرگ تر از آن هستند که بتوانند به خودی خود دفع شوند و همچنین منجر به خون ریزی، آسیب کلیه و عفونت پیش رونده ی دستگاه ادراری شده اند) به درمان های تهاجمی نیاز دارند.