دوران شیردهی

  1. خانه
  2. دوران شیردهی

رژیم غذایی در دوران شیردهی

فراوانند مادرانی که حاملگی خود را با وزن طبیعی شروع کرده و در انتهای دوران حاملگی با افزایش وزنی بیش از ۲۰ کیلوگرم مواجه می‌شوند. مشکل وقتی حادتر می‌شود که این افزایش وزن پس از تولد نوزاد نه تنها کاهش نیافته بلکه بعضی از شما حتی چاقی بیشتر را پس از آن تجربه می‌کنید. خیلی از مادران جوان سرگردانند که چه رژیم غذایی را باید در دوران شیردهی رعایت نمایند که علاوه بر داشتن فرزندی سالم از افزایش وزن بی‌رویه خود نجات یابند.