دوران کودکی

  1. خانه
  2. دوران کودکی
تغذیه مناسب در دوران کودکی بر قدرت شنوایی موثر است.

تغذیه مناسب در دوران کودکی بر قدرت شنوایی موثر است.

نتایج یک تحقیق جدید نشان می‌دهد احتمال کاهش قدرت شنوایی در افراد بزرگسالی که در سنین پیش دبستانی به سوءتغذیه مبتلا بوده‌اند ۲ برابر بیشتر است. در این مطالعه ارتباط بین قدرت شنوایی و وضعیت تغذیه در بیش از ۲۲۰۰ نفر بررسی شده است. نتایج این مطالعه نشان می‌دهد که …