حفظ سلامتی در بارداری چند قلو

اگر چند قلو باردار هستید؛ می‌بایست از الگوی کلی تغذیه‌ی سالم در دوران بارداری، شامل افزایش دریافت کلسیم و اسید فولیک، پیروی کنید.