دژنراسیون ماکولا امگا3

  1. خانه
  2. دژنراسیون ماکولا امگا3

کاهش خطرنابینایی با مصرف امگا ۳

در این بیماری ماکولا یا لکه زرد که در شبکیه وجود دارد تخریب می‌شود. ماکولا قسمت حساس به نور شبکیه و مسئول دید مستقیم و واضح است که برای کارهای دقیق مثل خواندن و رانندگی لازم است. دژنراسیون ماکولا در افراد بالای ۶۵ سال و زنان شایعتر بوده . اکثر موارد این بیماری با افزایش سن بوجود می‌آیند .