دژنراسیون ماکولا

  1. خانه
  2. دژنراسیون ماکولا

تأثیر تغذیه برتخریب پیشرونده بینایی

بیماریAMD یا دژنراسیون ماکولا یکی از علل عمده کاهش بینایی در افراد مسن است. ماکولا قسمتی از شبکیه چشم است که سلولهای آن مسوول دید دقیق و واضح هستند. با افزایش سن سلولهای آن تدریجاً از بین رفته و موجب کاهش بینایی می شوند و گاهاً این اتفاق می تواند ناگهانی باشد.

پیشگیری از تخریب پیشرونده شبکیه با مصرف امگا ۳

دژنراسیون ماکولا (AMD or ARMD) یا تباهی لکه زرد، شایعترین علت کوری در افراد مسن است. در این بیماری ماکولا یا لکه زرد تخریب می‌شود. ماکولا قسمت حساس به نور شبکیه و مسئول دید مستقیم و واضح است که برای کارهای دقیق مثل خواندن و رانندگی لازم است.