لوبیپرستون

  1. خانه
  2. لوبیپرستون

تشخیص و درمان سندروم روده تحریک پذیر

تشخیص دقیق سندرم روده تحریک پذیر نیازمند انجام طیف کاملی از آزمایشات بالینی است.
نشانه های جسمانی و فیزیکی برای تشخیص قطعی سندرم روده تحریک پذیر وجود ندارد. اما به هر حال یک سری از علائم، شما را در تشخیص یاری می نماید. مهم ترین آن ها درد شکمی و ناراحتی شکمی به مدت حداقل ۱۲ هفته است، لزوماً هفته ها نباید پیوسته باشند.