لیست جایگزینی

  1. خانه
  2. لیست جایگزینی

دیابت بارداری و رژیم غذایی

در دوران بارداری از طریق جفت ارتباط بین مادر و جنین برقرار می شود و نیاز جنین به غذا و آب تأمین می گردد. جفت هورمون هایی ترشح می کند، ….

فهرست