لیپوپروتئین لیپاز

  1. خانه
  2. لیپوپروتئین لیپاز

پروتئین محافظ در برابر چربی های اشباع

زمان زیادی است که ارتباط بین مصرف چربی های اشباع شده ،التهاب و بیماری های مزمن مثل بیماری های قلبی عروقی و دیابت، مشخص شده است اما روشن نشده که چرا چربی های اشباع می توانند آسیب زا باشند. به طور نرمال ، چربی های رژیمی به اسیدهای چرب تجزیه شده ، با ذرات ریزی به نام شیلو میکرون ها ترکیب می شوند و توسط عبور از سیستم لنفاوی روده ها به داخل جریان خون رها می شوند.