تاثیر رژیم غذایی مادران بر سلامت تغذیه ای کودکان

با شیوع بی رویه افزایش وزن و چاقی در کودکان و نوجوانان ، متخصصین گروه پزشکی و نیز والدین بدنبال راههای برای کنترل افزایش بی رویه وزن کودکان هستند. تحقیقات جدید آشکار ساخته که عادات غذایی مادران تاثیر بسیار زیادی بر روی مصرف مناسب و کافی میوه جات و سبزیجات در کودکان دارد.

رژیم غذایی در دوران شیردهی

فراوانند مادرانی که حاملگی خود را با وزن طبیعی شروع کرده و در انتهای دوران حاملگی با افزایش وزنی بیش از ۲۰ کیلوگرم مواجه می‌شوند. مشکل وقتی حادتر می‌شود که این افزایش وزن پس از تولد نوزاد نه تنها کاهش نیافته بلکه بعضی از شما حتی چاقی بیشتر را پس از آن تجربه می‌کنید. خیلی از مادران جوان سرگردانند که چه رژیم غذایی را باید در دوران شیردهی رعایت نمایند که علاوه بر داشتن فرزندی سالم از افزایش وزن بی‌رویه خود نجات یابند.

استرس‌های خانوادگی، مشکلات اجتماعی و چاقی مادران

مطالعات تحقیقاتی گذشته افزایش وزن بی‌رویه و چاقی در دوران حاملگی و نیز عدم بازگشت و گاه افزایش بیشتر وزن در دوران شیردهی را به عنوان یک عامل اساسی برای افزایش وزن خانم‌ها در سنین میانسالی تایید می‌نمایند، اما این تمام ماجرا نیست!