آیا در پرفشاری خون رژیم غذایی می‌تواند جایگزین دارو شود؟

آیا در پرفشاری خون رژیم غذایی می‌تواند جایگزین دارو شود؟

با توجه به نتایج مطالعات جدید محققان معتقدند افراد مبتلا به پرفشاری‌ خون بعد از پیروی از رژیم غذایی مخصوص برای کاهش فشارخون که به رژیم DASH معروف است و رژیم غذایی کم‌نمک، به اندازه افرادی که داروهای ضد پرفشارخون مصرف می‌کنند، کاهش در فشارخون سیستولیک را تجربه می‌نمایند.

رژیم غذایی و کاهش فشارخون

بر اساس نتایج مطالعه‌ای که اخیراً انجام شده ترکیبی از رژیم غذایی DASH که به معنای “رویکرد تغذیه‌ای به منظور توقف پرفشاری خون” است و کاهش مصرف سدیم (نمک) در بزرگسالان مبتلا به پرفشاری خون

فهرست