تغذیه و نقشی که در بهبود عملکرد تحصیلی دانش‌‌آموزان دارد

تغذیه و نقشی که در بهبود عملکرد تحصیلی دانش‌‌آموزان دارد

ارتباط بین تغذیه و عملکرد مغز در بسیاری از مطالعات مورد بررسی قرار گرفته است. شواهد نشان می‌دهد که دانش‌آموزان برای بهبود سلامت جسمی و روحی و همچنین عملکرد تحصیلی مطلوب باید تغذیه سالمی داشته باشند. به همین علت لازم است کودکان، نوجوانان و والدین آن‌ها در مورد اهمیت انتخاب‌های سالم غذایی اطلاعاتی را کسب نمایند….

فهرست