چرا چربی های ترانس مضر هستند؟

اسیدهای چرب ترانس یا چربی های ترانس در کارخانه و توسط فرآیند هیدروژناسیون تشکیل می شوند. در فرآیند هیدروژناسیون با افزودن اتم ….

کلسترول خوب و بد برای سلامت قلب

از آنجا که نوع و مقدار کلسترول بدنتان اثرات مهمی بر سیستم قلبی عروقی شما دارد پس ایده بسیار خوبی است که کلسترول و اجزای آن را به خوبی بشناسید و بدانید که چگونه می توانید سطوح کلسترول خونتان را مدیریت کنید .

کلسترول خون شما چه میزان باید باشد؟

بی شک همه شنیده اید که افزایش کلسترول و چربی خون خطرناک است و باید کلسترول خون را کنترل کرد، اما آیا دقیقا می دانید که کلسترول خون چیست و میزان مطلوب کلسترول خون چقدر است ؟ شاید شما نیز از آن دسته افرادی باشید که هنوز اطلاعات دقیقی در مورد کلسترول خون و مقادیر مطلوب یا نامطلوب کلسترول ندارید، ما در این مقاله بر آنیم که به معرفی کلسترول خون و مقادیر مطلوب و نامطلوب آن بپردازیم.

فهرست